Gitar çalmanın faydaları

Beynini Harekete Geçirir
Kişilerin, duyumdan, dokunmadan, görmeden, analitik hesaplamalardan, motor hareket becerilerinden sorumlu bölgeleri başta olmak üzere, bir çok bölgenin eş zamanlı olarak çalıştığını göstermektedir.
Beynini harekete geçirmek için, özellikle gitar gibi hem yatay hemde dikey işleyişe sahip bir enstrüman üzerinde gerçekleştireceğin çalışmalar, beynini çok yönlü kullanman konusunda tetikleyici olacaktır.

El Becerilerini Geliştirir
Düzenli gitar pratikleri yapıyor olman, motor hareket becerilerini, sağ ve sol el koordinasyonunu geliştiriyor olacaktır. Bu durum da, ayatın içerisinde karşılaştığın ve el becerisi gerektiren bir çok konuda, ortalamanın üzerinde başarılı olmanı sağlayacaktır. Örneğin, gitar çalışmalarını bizimle gerçekleştiren bazı cerrahların, hocalarından telli veya tuşlu bir enstrüman çalarak el ve parmak becerilerini arttırabileceklerine dair tavsiyeler aldıklarını biliyoruz. Aynı zamanda gelişim çağındaki çocukluk evresinde yapılan enstrüman çalışmalarının, pisikomotor becerilerin gelişmesinde çok önemli bir yere sahiptir. Bu konuda, bir çok uzmanın ortak görüşü olduğunu bilmelisin.

Konsantrasyonunu Arttırır
Gitar çalışmaları esnasında odaklanma becerinin kalitesi, yeni teknikleri ve karşına çıkabilecek zorlukları hızlı bir şekilde aşabilmeni sağlayacak en önemli unsurlardan biridir.
Gitar çalmak, konsantrasyon gerektirdiğinden, düşünceleri susturup, zihni sakinleştirir ve an’ı nasıl yaşadığımızı deneyimlememize yardımcı olur. Müzik, doğası itibariyle “an” içerisinde oluşan bir olgudur. Gitar çalışmaları, müziği ortaya çıkarabilmek için, bizleri düzenli olarak ”anın” içerisinde tutmak konusunda oldukça etkilidir.
Düzenli gitar çalışmaları, sonucunda odaklanma kapasitenin her geçen gün arttığını ve hayatındaki başka aktivitelerde de ortalamanın üstünde odaklanma gerçekleştirebildiğini fark edeceksin.

Düzenli Çalışma Alışkanlığı Kazandırır
Her hangi bir enstrümanda başarılı olunmak isteniyorsa düzenli çalışmanın önemi hemen fark edilmiş olmalıdır. Aksi takdirde çalışılan enstrümana her ara verildiğinde, neredeyse süreci yeniden başlatmak gerekecek ve istenilen sonuç alınamayacaktır. Söz konusu gitar gibi komplike, hem dikey hemde yatay bir sistem ile işleyen ve bir çok tekniği bünyesinde barındıran bir enstrüman olduğunda, düzenli çalışmanın önemi daha da artmaktadır. Gitarda ilerlemek isteniyorsa, kaçınılmaz olarak düzenli çalışılması gerektiğinden, gitar çalan kişilerde hayatlarının bir çok noktasında düzenli çalışma alışkanlığı ve başladığı işi tamamlama becerileri gelişecektir. Özellikle küçük yaştaki çocukların hayatları boyunca düzenli çalışma alışkanlı kazanmalarını sağlar. Bu durumda kişinin hayatındaki başarıları artırması konusunda, oldukça yardımcı olacaktır.

Analitik Düşünebilme Yeteneğini Geliştirir
Müzik öğrenme süreci, işitsel becerileri gerektirdiği kadar, bir yanıyla da matematiksel düşünme becerilerini de gerektirmektedir. Herhangi bir enstrüman çalışıyor olunduğunda da gelişecek olan bu beceriler, söz konusu gitar olduğunda ise daha yoğun ve komplike bir hal almaktadır. Çünkü gitar doğası itibari ile hem yatay hemde dikey işleyişe sahip bir enstrümandır. Gitarın bu özelliğinden dolayı, bir notanın birden çok yeri bulunmaktadır. Dolayısı ile gitarda, bir müzikal cümleyi veya yapıyı, birbirinden farklı pozisyonlarda çalabilmekteyiz. Bu durum gitar müziğinin deşifresi esnasında, birden çok pozisyon ve kalıp arasında karşılaştırma ve seçim yapmayı gerektirmektedir. Gitarın bu özelliği müzik ve armoni çalışmalarını, diğer enstrümanlarda olduğundan daha yoğun ve eğlenceli gerçekleştirmeni sağlayabilir. Her yeni çalışma, yeni bağlantılar oluşturarak analitik düşünme biçimini destekliyor olacaktır.

Kollektif İş Yapabilme Becerini Arttırır
Müzik bireylerin kendi kişisel alanlarında etkili olduğu kadar, binlerceinsanı benzer şekilde etkileyebilecek güce sahip bir olgudur. Müziğin bu gücünü, tek bir enstrümanın virtuyozite gösterilerek çalındığı performanslarda rahatlıkla görebilmekteyiz. Örneğin başarılı bir gitar virtüözü binlerce kişilik konser salonlarını, tek başına rahatlıkla doldurabilmektedir. Fakat, müziğe dair becerilerin gelişebilmesi adına, farklı müzisyenlerle yapılacak çalışmalar, solo performanslar kadar önemlidir. Bir arada müzik yapmak, kaçınılmaz olarak diğer müzisyenlerle aynı zaman dilimini paylaşabilmeyi gerektirmektedir. Bu müziğin doğası itibari ile böyledir. Çünkü müziğin en temle unsurlarından biri de zaman ve vurușlardır. Birden fazla müzisyenin bir arada müzik icra edebilmesinin en temelinde ise tempo adı verilen müzikal zamanda birleşmeleridir. Dolayası ile çoklu müzik çalışmaları esnasında girdiğin etkileşimler, kollektif iş yapabilme becerisini geliştirmektedir. Kişiyi grup çalışmalarında katılımcı veya grubun yönetebilir hale getirmektedir.

Planlama ve Karar Alabilme Becerilerini Geliştirir
Gitar, daha öncede belirttiğimiz gibi, hem yatay hemde dikey işleyişe sahip bir enstrümandır. Gitarın yapısı itibari ile bir notanın birden çok yeri vardır. Bu durum ise seslendirilecek notanın veya nota kümeleri olan akorların, farklı pozisyonlardan çalınabilmesine imkan vermektedir. Bir eser, etüt veya şarkı notaları deşifre edilirken veya çıkarılmaya çalışılırken, birçok seçenekten bazıları elenerek karar verilmelidir. Aldığın her bir karar, teknik açıdan çalışmanın geri kalanının nasıl ilerleyeceğini belirleyecektir. Bu durum ise yaptığın her yeni deşifre çalışmasında planlama ve karar alabilme becerilerini daha fazla geliştiriyor olacaktır. Bu dayanarak, gitar çalışmaların, kişilerin gündelik veya iş yaşantılarında da planlama ve karar alabilme becerilerinin gelişmesine destek olduğu söylenebilir.

Sosyalleşmeyi Kolaylaştırır
Müziğin özelliklerinden biri de insanların bir arada gerçekleştirdikleri bir çok aktivite ve ritüelde birleştirici bir araç olmasıdır. Aynı zamanda evrensel iletişim biçimimiz olan müzik, hiç tanımadığımız ve hatta dillerini dahi bilmediğimiz insanlarla, rahatlıkla sosyalleşmemizi sağlayan değerli bir olgudur. Özellikle gitar gibi dünyanın bütün müzik kültürleri içerisinde kendine yer bulmuş bir enstrüman söz konusu olduğunda, sosyalleşmeni ve iletişime geçmeni kolaylaştıran bir enstrümana sahip olduğunu bilmelisin.

Özgüvenini Arttırır
Gitar çalışmalarında becerilerini geliştirdiğin ölçüde, aile bireyleri, yakın arkadaşlar, yapılan küçük etkinlikler, konserler veya sosyal medyada yer alan platformlarda, performanslarını birden çok insanın karşında gerçekleştirebileceğin durumların oluştuğunu fark edeceksin. Bu durumda insanlar karşısında müzikal becerileri sergilerken her geçen gün özgüvenini arttırarak, topluluk önünde kendinin ifade etme kapasiteni geliştirecektir.

  Leave A Comment

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  En Son İncelenenler

  • Recently Viewed Products is a function which helps you keep track of your recent viewing history.
   Shop Now

  Fi Sanat

  Müzik Eğitim ve Sanat Merkezi Bursa

  Your cart is empty.